ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဧရာဝတီမြစ်၊ ငဝန်မြစ် ရေဘေး ကာကွယ်ရေးတာများ ၏ ၂၈-၉-၂၀၁၉ နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသော ရေမှတ်များ