ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဧရာဝတီမြစ်၊ ငဝန်မြစ် ရေဘေး ကာကွယ်ရေး တာများရှိ ရေမှတ် စခန်းများ၏ ၂၁-၈-၂၀၁၉ နေ့ ရေမှတ်များ