ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၈-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံ များ ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။