ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၇-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊ တမံများ ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။