ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၉-၈-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊ တမံများ ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန် ပါသည်။