ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၈-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံများ၏ အခြေအနေများ အား ထုတ်ပြန်ပါသည်။