ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၁-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံများ၏ အခြေအနေများအား