ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၁၁-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံများ ၏ အခြေအနေများ အား ထုတ်ပြန်ပါသည်။