သတင်းကဏ္ဍ

နေပြည်တော်ဝန်းကျင်ရှိ ဆည်/ကန်များ၏ နေ့စဉ်ရေမှတ်စာရင်း ၉-၈-၂၀၁၉