ဆည်-ရေကဏ္ဍ

နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဆည်တမံများ

ရေဆင်းရေလှောင်တမံ
ရေဆင်းရေလှောင်တမံ

ရေဆင်းရေလှောင်တမံ
ရေဆင်းရေလှောင်တမံ

မကျီးပင်ရေလွှဲဆည်
မကျီးပင်ရေလွှဲဆည်

ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ

ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ

ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ
ပေါင်းလောင်းရေလှောင်တမံ

ကျောက်ဆည်ရေလွှဲဆည်
ကျောက်ဆည်ရေလွှဲဆည်

စက်စက်ယိုရေလွှဲဆည်
စက်စက်ယိုရေလွှဲဆည်

တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ
တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ

တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ
တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ

ဆင်လူးငန်းစပ်ကန်
ဆင်လူးငန်းစပ်ကန်

ဖောင်းလောင်ရေလှောင်တမံ
ဖောင်းလောင်ရေလှောင်တမံ

ဖောင်းလောင်ရေလှောင်တမံ
ဖောင်းလောင်ရေလှောင်တမံ

ငလိုက်ရေလှောင်တမံ
ငလိုက်ရေလှောင်တမံ

ငလိုက်ရေလှောင်တမံ
ငလိုက်ရေလှောင်တမံ

ငလိုက်ရေလှောင်တမံ
ငလိုက်ရေလှောင်တမံ

ငလိုက်ရေလွှဲဆည်
ငလိုက်ရေလွှဲဆည်

ငလိုက်ရေလွှဲဆည်
ငလိုက်ရေလွှဲဆည်

မုန်ချောင်းရေလှောင်တမံ
မုန်ရေထိန်းတမံ

ကင်းသာရေလှောင်တမံ
ကင်းသာရေလှောင်တမံ