ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဆည်၊တမံများ၏ ၁၃-၈-၂၀၁၉ နေ့ ရေဝင်/ရေထွက်အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။