ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဆည်၊တမံများ၏ ၁၁-၉-၂၀၁၉ နေ့ ရေဝင်/ရေထွက် အခြေအနေများ အား ထုတ်ပြန်ပါသည်။