ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ချင်းတွင်းမြစ် ရေအမှတ်များ