ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ ဆည်တမံကြီးများ ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူ မိုးရေချိန် ရေမှတ် နှင့် ရေလှောင် ပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက် ၅-၉-၂၀၁၉