ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဆည်တမံကြီးများ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ကာလတူမိုးရေချိန် ရေမှတ် နှင့် ရေလှောင်ပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက် ၂၉-၉-၂၀၁၉