သုတေသန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သုတေသနနှင့် ပညာပေး လုပ်ငန်းများမြှင့်တင်ရေး ဒုတိယအကြိမ် စာတမ်းဖတ်ပွဲ တွင် ပထမဆု ရရှိသည့် စာတမ်း

“မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသော မြေဆီလွှာ အာဟာရဓါတ် အဆင့်အတန်းများအား မြေဆီလွှာစစ်ဆေးချက်တန်ဖိုးများအရ အကဲဖြတ်ခြင်း” စာတမ်းဖြင့် ပထမဆု ရရှိသည့် မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါက်တာချိုမာထွေး