သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

အပင်မျိုးသစ်များစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ Distinctness, Uniformity & Stability (DUS ) Test သင်တန်း/ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

သုတေသနပင်မစီမံချက် (Agricultural Research Master Plan- ARMP) ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

FAO နှင့် Landesa တို့ ပူးပေါင်း စီစဉ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မြေယာဆိုင်ရာ လေ့လာရေးခရီးစဉ် ၏ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်း

သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၌ ဆောင်းသီးနှံ သုတေသန ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

သုတေသနပင်မစီမံချက် (Agricultural Research Master (ARM) Plan) ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

မြန်မာဆေးမားအူးလ်SMU သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

မြန်မာ့ကျေးရွာသစ်လှုပ်ရှားမှုစီမံကိန်း မြန်မာ့ဆယ်မာ အူးလ်ဂွန်ဂို ( ကျေးရွာငွေတိုက်ထူထောင်ခြင်း) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ