လယ်ယာကဏ္ဍ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ

ဆီထွက်သီးနှံများတွင် ကျရောက် တတ်သော အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း(မွေးထူနီကောင်)

စိုက်-မွေးသုတ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ

ငမြှောင်တောင်ပိုး (Fall Armyworm – FAW)

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် အစေ့ထုတ်ပြောင်း စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီး မိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် အဓိက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ မိုးအစေ့ထုတ်ပြောင်းအနေဖြင့် ဧက(၁၁ သိန်း)ခန့်ကို ရှမ်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် အဓိကထား စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။ ဆောင်းအစေ့ထုတ်ပြောင်းအနေဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေး တိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတို့တွင် အဓိကထားပြီး ဧက (၁.၅ သိန်း)ခန့် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မိုးနှင့် ဆောင်း ဖူးစားပြောင်းတို့ကို နေရာအနှံ့ ဧက (၄ သိန်း)ခန့်စီ စိုက်ပျိုးကြသည်။