ရုပ်မြင်သံကြား

ငါးဖမ်းရေယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ လိုင်စင်ရရှိရေးအတွက် Mobile Team စေလွှတ်ဆောင်ရွက်

ရုပ်မြင်သံကြား

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဇုန်နှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ရုပ်မြင်သံကြား

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မိုးစပါး၊ နွေစပါးနှင့် သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်

ရုပ်မြင်သံကြား

ဒုတိယဝန်ကြီး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဝမ်းစာစပါးဖူလုံရေးနှင့် စားနပ် ရိက္ခာဖူလုံရေး Online စနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေး