ရုပ်မြင်သံကြား

အာဟာရကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်ကျင်းပ

ရုပ်မြင်သံကြား

မြန်မာ – နယ်သာလန် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး