ဆောင်းပါး

မိုးရေထိန်းသိမ်း စုဆောင်းနည်းစနစ်

မိုးရေ ထိန်းသိမ်းသိုလှောင်ခြင်းအားဖြင့် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များအတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် သီးနှံပင်အတွက် လိုအပ်သောရေကို အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ခြင်း၊ သစ်တောစိုက်ခင်းများတွင် အပင်စတင်စိုက်ပျိုးချိန်၌ အပင်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ရေရရှိခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်-မွေးသုတ ဆောင်းပါး မိသားစုဥယျာဉ်

ကောက်ရိုးမှိုကို ခြင်းတောင်းဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးနည်း

ကောက်ရိုးမှိုကို ခြင်းတောင်းဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးနည်း လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝါးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောခြင်း​​အကျယ် ၁‘ ၊ အမြင့် ၂’ ကောက်ရိုး​​​​၁ အိတ်(တစ်တင်းခွဲအိတ်(သို့မဟုတ်)၂တင်းဝင်အိတ်၊ ၂-၃နာရီကြာရေစိမ်)  ဗေဒါ​​​​​၂-၃ ပြည် (နုတ်နုတ်စင်းပြီးသား) ၊ နွားချေးမှုန့်​​​​၂ ပြည် ၊ မျိုးထုပ်​​​​၁ ထုပ် ၊ ဖွဲနု​​​​​၁ ဗူး (နို့ဆီဗူး)​ ​နေရာရွေးချယ်ရာတွင် သန့်ရှင်းပြီး ခြ ၊ ပုရွက်ဆိတ်ကင်းသောအခန်း(သို့)ခြံဝန်းအတွင်းနေရာကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ခြံဝန်းအတွင်းဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး အရိပ်ကျဲရရှိမည့်(ဥပမာ-ဘူးစင်အောက်၊ သစ်ပင်အောက်)နေရာဖြစ်ပြီး ၎င်းနေရာကို ထုံးဖြူးပေးရပါမည်။