စပါးသီးနှံ စိုက်-မွေးသုတ လယ်ယာကဏ္ဍ

စပါးအခြောက်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း (Dry Direct Seeding)

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော စပါးစိုက်ပျိုးနည်းများအနက် ရေသုံးစွဲမှုနှင့် လုပ်သားအင်အား လျော့ချချွေတာနိုင်မည့် အောက်ပါ စိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခုကို အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ စပါးအခြောက်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း (Dry Direct Seeding) စပါးအခြောက်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ စိုက်နည်းစနစ်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကြီးကွင်း၊ ရေနက်ကွင်းများ၌ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေ ခက်ခဲသော (သို့) အကန့်အသတ်ရှိနေသော ဒေသများ၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်ဒေသများ၊ လယ်သီးထပ် စောလျင်စွာစိုက်ပျိုးလိုသောဒေသများ၊ လုပ်သားအင်အား ခက်ခဲသော ဒေသများတွင် အသုံးပြု နိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အား စနစ်တကျ လိုက်နာပါက စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စပါးသီးနှံ စိုက်-မွေးသုတ လယ်ယာကဏ္ဍ

စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ (အစို) စိုက်ပျိုးနည်း (Wet Direct Seeding)

ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင်ဒေသအလိုက်သင့်တော်သည့် စိုက်ပျိုးနည်းများစွာရှိသည့်အနက် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသောရာသီဥတုနှင့်အညီ ရေနှင့် လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကို လျော့ချချွေတာနိုင်မည့် အောက်ပါစပါးစိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခုကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ (အစို) စိုက်ပျိုးနည်း (Wet Direct Seeding) စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်းသည်ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုလျော့နည်းစေပြီးလုပ်သားနှင့် ရေလိုအပ်ချက်နည်းနည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း၍ စီးပွားရေး တွက်ချေကိုက်စေသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စပါးသီးနှံ စိုက်-မွေးသုတ လယ်ယာကဏ္ဍ

မျိုးစေ့ချကိရိယာ(Drum Seeder)ဖြင့် စပါးတိုက်ရိုက် မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးနည်း

ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိက စားသုံးသီးနှံဖြစ်သည့် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် ရာသီဥတုနှင့်အညီ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်  စိုက်ပျိုးရေးနည်းများအနက် လုပ်သားလိုအပ်ချက်နှင့် ရေသုံးစွဲမှုကို လျော့ချချွေတာနိုင်မည့် အောက်ပါစပါးစိုက်ပျိုးနည်းကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ မျိုးစေ့ချကိရိယာ(Drum Seeder)ဖြင့် စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း မျိုးစေ့ချကိရိယာ(Drum Seeder)ဖြင့် စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်းသည် လုပ်သားလိုအပ်ချက်နှင့်ရေလိုအပ်ချက်နည်းပြီး လောင်စာဆီသုံးစွဲရန်မလိုအပ်သဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ဘဲ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်သည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာဆန်စပါးသုတေသနဌာန(IRRI)က အကြံပြုထောက်ခံထားရှိပါသည်။

စပါးသီးနှံ စိုက်-မွေးသုတ

System of Rice Intensification (SRI) နည်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း

နိဒါန်း ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ရာသီဥတုသည် ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ယင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ရာသီဥတုနှင့်အညီ လူတို့၏ နေထိုင်ပြုမူမှုများသည်လည်း အတူလိုက်ပါပြောင်းလဲရန် လိုအပ် လျက်ရှိပါသည်။ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းများအနက်  ရေသုံးစွဲမှုကို လျော့ချချွေတာနိုင်မည့် အောက်ပါစပါးစိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခုကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။ System of Rice Intensification (SRI) နည်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း SRI စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည် ၂၀၀၁ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုမှု ပိုမိုများပြားလာသည်။ ယင်းစိုက်ပျိုးနည်းကို Fr. Henri de Laulanie ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့် ၁၉၈၃ခုနှစ် တွင် Madagascar ၌ စတင်ခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဆင်းရဲမှုကို လျော့ကျနိုင်ရန်အတွက် သူ့ဘဝ၏ (၃၄)နှစ်တာ အချိန်ကာလကို ကုန်ဆုံးစေခဲ့သည့် လေးစားဖွယ် ပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ SRI စိုက်ပျိုးနည်းဟူသည် Read More…

စိုက်-မွေးသုတ

စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှု

ယနေ့တွင် လူသားတို့၏ ဘဝများနှင့် လူသားတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ သည် အန္တရာယ်ရှိပြီး လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နေသည်။ ၎င်းသည် ဒေသဆိုင်ရာပြဿနာ မဟုတ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ တုံ့ပြန်မှု ကို လိုအပ်နေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခု ဖြစ် သည်။ ယင်းရောဂါသည် နောက်ဆုံးတွင် ဆုတ်ခွာပြီးဆုံး သွားလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သိသော်လည်း ယင်းဆုတ်ခွာမှု သည် မည်မျှမြန်မြန် ဖြစ်ပျက်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မသိပါ။ ယင်းသည် စားနပ်ရိက္ခာ ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအား အပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနေသည်။

စိုက်-မွေးသုတ ဆောင်းပါး မိသားစုဥယျာဉ်

ကောက်ရိုးမှိုကို ခြင်းတောင်းဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးနည်း

ကောက်ရိုးမှိုကို ခြင်းတောင်းဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးနည်း လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝါးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောခြင်း​​အကျယ် ၁‘ ၊ အမြင့် ၂’ ကောက်ရိုး​​​​၁ အိတ်(တစ်တင်းခွဲအိတ်(သို့မဟုတ်)၂တင်းဝင်အိတ်၊ ၂-၃နာရီကြာရေစိမ်)  ဗေဒါ​​​​​၂-၃ ပြည် (နုတ်နုတ်စင်းပြီးသား) ၊ နွားချေးမှုန့်​​​​၂ ပြည် ၊ မျိုးထုပ်​​​​၁ ထုပ် ၊ ဖွဲနု​​​​​၁ ဗူး (နို့ဆီဗူး)​ ​နေရာရွေးချယ်ရာတွင် သန့်ရှင်းပြီး ခြ ၊ ပုရွက်ဆိတ်ကင်းသောအခန်း(သို့)ခြံဝန်းအတွင်းနေရာကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ခြံဝန်းအတွင်းဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး အရိပ်ကျဲရရှိမည့်(ဥပမာ-ဘူးစင်အောက်၊ သစ်ပင်အောက်)နေရာဖြစ်ပြီး ၎င်းနေရာကို ထုံးဖြူးပေးရပါမည်။