စိုက်-မွေးသုတ အော်ဂဲနစ်-Organic

အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ

အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ မြေဆီလွှာ၊ ဂေဟစနစ်နှင့် လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိများကို မထိခိုက်စေဘဲ ရေရှည်တည်တံ့စေသည့် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သွင်းအားစုများကိုအသုံးမပြုခြင်း၊ သက်ရှိများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း၊ မတူညီသည့် သက်ရှိဇီဝများ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာ ဒေသအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ စသည့်အချက်အလက်များ အပေါ်တွင် အဓိကထား၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်။

စိုက်-မွေးသုတ

ငှက်ပျောစိုက်တောင်သူများသတိထားစရာ ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါFusarium oxysporum f.sp. cubense – Foc:TR-4

ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါသည် ငှက်ပျောပင်တွင်ကျရောက်သောရောဂါများအနက် ဖျက်ဆီး မှု အကြီးမားဆုံးနှင့် ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်စေသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါသည် မြေဆောင်မှို ဖြစ်သော မှို  (Fusarium oxysporum f.sp. cubense: Foc) ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပနားမားရောဂါ ဟုလည်း လူသိများ ကြသည်။