ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဲခူး၊စစ်တောင်း ၊သံလွင် မြစ်များ၏ ရေအမှတ်များ