ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဧရာဝတီမြစ်တလျောက်ရှိ ရေအမှတ်များ