သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

သုတေသနအရာရှိနှင့် ရုံးအုပ်ရာထူး များ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများ ကျင်းပ

စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DAR) တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော လစာနှုန်းထား (ကျပ် ၃၀၈၀၀၀- ၄၀၀၀- ၃၂၈၀၀၀) အဆင့်ရှိ သုတေသနအရာရှိနှင့် (ကျပ် ၂၃၄၀၀၀- ၂၀၀၀- ၂၄၄၀၀၀) အဆင့်ရှိ ရုံးအုပ်ရာထူးများသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် သတ်မှတ် အရည် အချင်း များ နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဝန်ထမ်းများအား အရည်အချင်းစိစစ်ခြင်း ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများကို နေပြည်တော်- ရေဆင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ စုဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

  အဆိုပါ အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြမည့် သုတေသနအရာရှိများ သိထားသင့်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ သုတေသနအခြေခံ သဘောတရား၊ ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ၊ သုတေသနစာတမ်း ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့် မျိုးစေ့ နှင့် အရည်အသွေးကောင်း သီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး နည်းလမ်းကောင်းများ၊ လယ်ယာစီးပွါးကဏ္ဍဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်မည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ၊ သြဂဲနစ် စိုက်ပျိုးနည်းပညာများ၊ ဘက်စုံ ပေါင်းစည်းလယ်ယာ စိုက်ပျိုးထုတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ အပါအဝင် ဘာသာပြန် မေးခွန်းများ၊ အထွေထွေဗဟုသုတမေးခွန်းများအား ထည့်သွင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ရုံးအုပ်ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် အရည်အချင်း စစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲတွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန် အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန် ထားသည့် ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနဦးစီးဌာန၏ (၆၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သုတေသန လုပ်ငန်းများနှင့် အောင်မြင်မှုရလဒ်များ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း ဗဟုသုတများအား ထည့်သွင်းမေးမြန်းသည်။

အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဌာနစုတာဝန်ခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြီးကြပ်တာဝန်ယူ စိစစ်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီး  စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ သုတေသနအရာရှိ ရာထူး တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲသို့ ပြည်တွင်း ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ ဝန်ထမ်း (၃၂) ဦး၊ ပြည်ပ၌ ဘွဲ့လွန်ပညာ သင်ကြားနေဆဲ ဝန်ထမ်း (၃) ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သည်။

ရုံးအုပ်ရာထူး တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ သို့ အရည်အချင်းပြည့်မီသူ ဝန်ထမ်း (၁၀) ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ရာ၊ ပြည်ပသို့ ဘွဲ့လွန် ပညာသင် ရောက်ရှိနေသည့် ပညာသင်ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြု၍ ရေးဖြေနှင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများ ဖြေဆိုနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ပေးထားကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။