ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

စိုက်ပျိုးရေးစရိတ် ချေးငွေများ အတိုးနှုန်း လျော့ချပြင်ဆင် ကောက်ခံသွားမည်

၁။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်အရင်း အနှီးများအတွက် နှစ်စဉ်ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ၂ ဆင့် ချေးငွေ (JICA , Two Step Loan) ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ၂ ဆင့် ချေးငွေ (MEB, Two Step Loan) တို့ကို ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ ချေးငွေများကို အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရရှိစေရေးအတွက် လက်ရှိထုတ်ချေးပေးလျက် ရှိသော စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေနှင့် JICA, Two Step Loan ချေးငွေ၊ MEB, Two Step Loan ချေးငွေများအပေါ် ကောက်ခံသည့် အတိုးနှုန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လျော့ချပြင်ဆင် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

၃။ တောင်သူများ၏ စုဆောင်းအပ်နှံငွေအပေါ် ပေးမည့် အတိုးနှုန်းကိုလည်း ထုတ်ချေးငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန် လက်ရှိ အတိုးနှုန်း ၁ နှစ် ၈% မှ ၆.၅% သို့ ပြင်ဆင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထုတ်ချေးငွေနှင့် စုဆောင်းအပ်ငွေတို့အပေါ် ပြင်ဆင် သည့် အတိုးနှုန်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင် အကျိုးသက်ရောက်မည် ဖြစ် ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန