ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၅-၁၀-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊ တမံများ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။