ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

လယ်ယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အကူအညီ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း

 တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများအနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်သား ရှားပါးမှု အခက်များအခဲများကြောင့် မိမိတို့၏ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၌ အချိန်မီဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံတွေ့နိုင်ပါသဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ နှောင်နှေးကြန့်ကြာမှု မဖြစ်ပေါ် စေရန် နှင့် လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု မထိခိုက်စေရန် တို့အတွက် လူအင်အား အနည်းဆုံးဖြင့် စက်ကိရိယာများအသုံးပြု၍ ထွန်ယက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်အလို့ငှာ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန က စွမ်းအားရှိသရွေ့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ တောင်သူဦးကြီးများ နှင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် သူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ စက်မှုလယ်ယာစခန်းများ တွင်လည်းကောင်း၊ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များ သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် အကူအညီရယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ

        ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်            –        ၀၉ ၅၀၀၇၅၇၆

၀၆၇ ၃၄၃၁၂၁၀

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် –          ၀၉ ၂၅၀ ၂၈၉ ၂၉၉

၀၆၇ ၃၄၃၁၂၁၂

ညွှန်ကြားရေးမှူး(လုပ်ငန်း)    –        ၀၉ ၄၂၂ ၀၀၀ ၂၂၁

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး         –        ၀၆၇ ၃၄၃၁၂၃၄

စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန(လုပ်ငန်းဌာနခွဲ)      – ၀၆၇ ၃၄၃၁၂၁၈

တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနရုံးများ

မြို့နယ်စက်မှုလယ်ယာစခန်းများ