ဦးစီးဌာနသတင်းများ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန အတွက် Shwe Crop Nutrients Co., Ltd မှ Masks ပေးအပ်လှူဒါန်း

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန အတွက် Medical Surgical Masks-၂၀၀၀ ခု ၊ N 95 Masks-၂၀၀၀ ခု ၊ စုစုပေါင်း ကျပ် ၄,၉၂၀,၀၀၀ တန် ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ ကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က Shwe Crop Nutrients Co., Ltd မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။