သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

ငါးလုပ်ငန်းပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်းတည်နေရာ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန နှင့် ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့FAO တို့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့်ငါးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာပူးတွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းစီမံကိန်းတည်နေရာ သတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ (၂၄၂၅) ရက်ရက်နေ့များ တွင် အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်း ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။

နှစ်ရက်တာကျင်းပသည့် အဆိုပါ အစည်းဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့FAO ဌာနေကိုယ်စားလှယ်ရုံး မှ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်သူအရာရှိများ နှင့် အီတလီနိုင်ငံရှိ ရုံးချုပ်မှ အရာရှိများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများမှာ ခေါင်းဆောင်များ၊ ငါးဖမ်းလုပ်သားများနှင့် ရေလုပ်သားများ၏ အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ခံများ၊ ရေထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူများ၏ အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခြား ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်သော ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးပွားလာခြင်း၊ ရာသီဥတုများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းများ အပေါ် လိုအပ်ချက်မြင့်မားလာခြင်းတို့ကြောင့် ရေထွက် သယံဇာများ၏ ရေရှည် တည်တံ့ရေး၊ ငါးသယံဇာတများအားအလွန်အကျွံ့ဖမ်းဆီးထုတ်ယူခြင်းအား ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် စီးပွားရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု၊ အဟာရပြည့်ဝစွာစားသောက်နေထိုင်မှု အစရှိသော လူမှုရေးရှုထောင့်များ အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သောအဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ရေသယံဇာတ အသုံးပြုဆောင်ရွက် သူများ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာဝန်ယူမှုအားဖြင့်တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ဥပဒေမူဘောင်များ၊ ခိုင်မာသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံသောဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စနစ်များ၊ အခြားသော တိကျသည့် အားသာချက်များဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့သွားမည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံတစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့FAO အနေဖြင့်လည်း ရွေးချယ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၏ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများမှ ငါးဖမ်း ရေလုပ်သားအဖွဲ့အစည်း အသိုင်း အဝိုင်းများ အကြား ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မာသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ဤစီမံကိန်းသည်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအကြား လိုအပ်လျက်ရှိသော စိန်ခေါ်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများအားဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငါးဖမ်းလုပ်သားများ၏ အမြင်အယူအဆများ၊ ဒေသခံများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် စနစ်တကျစီစစ်၍ အလားအလာရှိသော ဖြည့်စွက် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

အစိုးရနှင့် ငါးဖမ်းရေလုပ်သား အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်း များအကြား ငါးလုပ်ငန်း ပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုတိုးတက်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန နှင့် ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့FAO တို့ပူးပေါင်းပြီး ရေရှည် တည်တံ့သောငါးလုပ်ငန်းနှင့်မတူကွဲပြားသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို အထောက်အကူပြုစေမည့်ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပူးတွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ယခု ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း နေရာ ရွေးချယ် မည့် စံသတ်မှတ်ချက်၏ နယ်ပယ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ စံနှုန်းများ အား   ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သွားရန်၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လမ်းစဉ်များ အတွက် လိုအပ်သောအကြံဉာဏ်များရယူရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။