ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ သတင်းကဏ္ဍ

လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန အငယ်တန်းစာရေး (ကွန်ပျူတာ)နှင့် မြေတိုင်း-၅ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန်အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရုံးများနှင့် ခရိုင်/မြို့နယ် အသီးသီးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး (ကွန်ပျူတာ)နှင့် မြေတိုင်း-၅ ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန်အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ ခုံအမှတ်စာရင်း ကြေညာခြင်း

၁။ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည် နယ်ရုံးများနှင့် ခရိုင်/မြို့နယ် ရုံးအသီးသီးတွင် ခန့်ထားရန် (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့အလင်းနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့်  လစာနှုန်း(၁၈၀၀၀ဝိ – ၂၀၀ဝိ – ၁၉၀၀၀ဝိ) ရရှိသည့်  အငယ်တန်းစာရေး (ကွန်ပျူတာ) ရာထူးနေရာနှင့် လစာနှုန်း(၁၆၂၀၀ဝိ – ၂၀၀ဝိ – ၁၇၂၀၀ဝိ) ရရှိသည့် မြေတိုင်း-၅ ရာထူးနေရာများအတွက် (၃၀-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ၏  နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စာဖြေဌာနအလိုက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကြေညာလိုက်သည် –