ရုပ်မြင်သံကြား

လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲရေး (စတုတ္ထအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း