သတင်းကဏ္ဍ ဦးစီးဌာနသတင်းများ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းမှ ကျေးရွာ ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ကို ရေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေး လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် အထိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၀၃၀၈ ရွာ၌ ကျေးလက်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၅၉၂ ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပြီး စစ်တမ်းများအရ ကောင်းမွန်၍ အကာအကွယ် ရှိသော သောက်သုံးရေဝန်ဆောင်မှုရရှိသည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၅၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ၇၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာ၍ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် လူသားအားလုံးသန့်ရှင်း၍ ဘေးကင်း သော သောက်သုံးရေရရှိရေး ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေရေး အတွက် ကျေးလက်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများအား အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြားဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ NGOs / INGOs၊ JICA ၊ UNICEF ၊ World Bank စသည့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနလက်ထက်မှ စတင်၍ ကျေးလက်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ ကျေးရွာပေါင်း ၄၀၀၂၉ ရွာတွင် ကျေးလက်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းပါင်း ၄၇၈၅၉ ခု ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၃၆၃၄ ရွာ၊ လုပ်ငန်းပေါင်း ၃၇၅၈ ခု၊ ၂၀၁၇−၂၀၁၈ခု ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၁၂၆၉ ရွာ၌ လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၁၁၄ ခု၊ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်(၆လ ဘတ်ဂျက်)တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၉၈၉ ရွာ၌ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၀၅၁ခု၊ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၁၂လဘတ်ဂျတ်)တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၂၃၂၃ ရွာ၌ လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၂၈၁ ခု နှင့် ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၂၀၉၃ ရွာ၌ လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၃၈၈ ခု စုစုပေါင်း ကျေးရွာပေါင်း ကျေးလက်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၅၉၂ ခု ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကျေးလက်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မှုကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း ကျေးလက်ဒေသများရှိ ရေရှားပါးသောကျေးရွာများ ရေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်း၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိသော ကျေးရွာများအား ရေ ဖူလုံစွာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ရေဖူလုံသော ကျေးရွာများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေပေးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ အထူးသဖြင့် ရေမီတာတပ် အိမ်တိုင်ရာ ရောက်ပိုက်လိုင်းစနစ်နှင့် ရေသန့်စင်စနစ်များ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇ ဒသမ ၂ သန်းကျော် အား အကျိုးပြုနိုင်ခဲ့သည်။
ကျေးလက်ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ စက်ရေတွင်း(တွင်းနက်) တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (အနက်ပေ ၂၀၀ အထက်) ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ စက်ရေတွင်း(တွင်းတိမ်)တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (အနက်ပေ ၂၀၀ အထိ) ၁၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ လက်တူးတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြေသား ရေကန်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ စိမ့်စမ်းရေသွယ် ယူခြင်းလုပ်ငန်း ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြားရေရရှိရေး/ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း ၂၆ ရာခိုင် နှုန်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားရေရရှိရေး/ရေပေးရေးလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတွင် မြေသားရေကန်များ အတွင်း သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိရေး တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးစွန့်ခြင်း၊ အမှိုက်ချခြင်းများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း၊ ကျေးရွာများအတွက် ရေသန့်စင်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အနေ ဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ တိုးတက်ရရှိရေးနှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျေးလက်နေပြည်သူများ အားလုံးကောင်းမွန်၍ ဘေးကင်း သော သောက်သုံးရေဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်အား ပြည့်မီနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အတူလက်တွဲ၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မှုများကို နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ တစ်ဖက်မှလည်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သော ရေအရင်းအမြစ်များ ခန်းခြောက်မှု မရှိစေရေးအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် ရေပေးရေးစနစ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။