ဦးစီးဌာနသတင်းများ

ဝဲကြီး၊ တောင်ညိုနှင့် သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံတို့၏ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာအတွင်း (WUG) များ ဖွဲ့စည်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ကျော်နှင့် အဖွဲ့သည် ဝဲကြီး၊ တောင်ညိုနှင့် သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံတို့၏ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာအတွင်း (WUG) များ ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ကျော် နှင့်အဖွဲ့သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဝဲကြီး၊ တောင်ညိုနှင့် သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံတို့၏ ဆည်ရေ သောက်ဧရိယာအတွင်း လက်တံမြောင်းများအလိုက် ရေအသုံးချသူများအဖွဲ့(WUG)ကို အပြီးဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် “ပူးပေါင်းပါဝင်ဆည်မြောင်းစနစ်” ဖြင့် တောင်သူများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း ပါဝင်သည့် ဆည်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ဒေသနေတောင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

ယခုအချိန်ထိ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရေအသုံးချသူများအဖွဲ့ (WUG) ပေါင်း (၆၄၀၀)ကျော် ဖွဲ့စည်းပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (WUG) များဖွဲ့စည်းလာနိုင်ခြင်း ကြောင့် ဆည်ရေကို အချိုးကျညီမျှစွာ ခွဲဝေ အသုံးပြုလာနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ရေပေးတူးမြောင်းများလည်း ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန် လာမည် ဖြစ်သည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရေလှောင်တမံများအနေဖြင့် ယခင်က မိုးစပါး စိုက်ပျိုးရန် အတွက် ဆည်ရေပေးဝေရခြင်းမရှိသော်လည်း ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များအရ ယခုနှစ်မိုးဦးရာသီ တွင် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝဲကြီးနှင့် တောင်ညိုဆည်ရေသောက် ဧရိယာများ တွင် ပျိုးထောင်ရေ လိုအပ်လျက် ရှိနေသည့် အတွက် ဒေသနေတောင်သူများ၏ တင်ပြတောင်းဆိုမှု အပေါ် ဌာနအနေဖြင့် ရေအသုံးချသူများအဖွဲ့ (WUG)နှင့် ပူးပေါင်း၍  အမှန်တကယ်ရေလိုအပ်ချက်များကို သေချာစွာ စိစစ်တွက်ချက်ပြီး လိုအပ်သောလယ်ယာမြေများသို့ မိုးစပါး ပျိုးထောင်ရေ အတွက် စိုက်ပျိုးရေ ဖြည့်စွက်ပေးဝေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။