သတင်းကဏ္ဍ

၃၁-၈-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊ တမံများ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန်ပါသည်။