ဆည်-ရေကဏ္ဍ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆည် ၊ ရေတံခါးများ

ကွန်ချောင်းရေလှောင်တမံ

နန်ကသူရေလှောင်တမံ

နန်ကသူရေလွှဲဆည်

ကညင်ရေလှောင်တမံ

မမြရေလှောင်တမံ

ရေကျော်ရေလှောင်တမံ

ကျောင်းခြားရေလှောင်တမံ

ဝါးတောရေတံခါး

ထနီးရေတံခါး

လှိုင်းတာရေတံခါး

မလက်တိုရေတံခါး

တပွတ္တနောင်ကြီးရေတံခါး

မိုးမခရေတံခါး

ပံတပွတ်ရေတံခါး

မင်းဘောရေတံခါး

ငါးဖယ်အိုရေတံခါး

ညောင်ပင်အိုင်ရေတံခါး

ထရော်ရေတံခါး

ပန်းတောရေတံခါး

ထန်းပင်ကွေ့ရေတံခါး

ကျုံတာကြီးရေတံခါး

ကျုံတာလေး ရေတံခါး

ခနောင် ရေတံခါး

ကျုံကျိုက် ရေတံခါး

မြင်းကချောင်း ရေတံခါး

ဖိုးစံရေတံခါး

ပန်းလှိုင်ရေတံခါး

မဲဇလီရေတံခါး

ခတ္တိယရေတံခါး

ကုက္ကိုဝရေတံခါး

ဒေါ်အေးဖြူရေတံခါး

သံပုရာချောင်းရေတံခါး

တပေကုလားရေတံခါး

အပေါင်စွန်တနီးရေတံခါး

မင်းဆယ်ရေတံခါး

ဆင်ချောင်းရေတံခါး

ဇီးပင်ရေတံခါး

ထွက်ချက်ရေတံခါး

မဿမံရေတံခါး

တော်တရရေတံခါး

ကော့သလိုင်ရေတံခါး

ဗောဓိရေတံခါး

ဒေါဝါးရေတံခါး

ပျဉ်းမတောရေတံခါး

သင်္ဃန်းကုန်းရေတံခါး

ငါးအောက်ချောင်းရေတံခါး

ဦးပန်းချောင်းရေတံခါး

ပျဉ်းမချောင်းရေတံခါး

မွေတော်ရေတံခါး

သမင်ခြံရေတံခါး

ထန်ပင်ချောင်းရေတံခါး

ဓနိချောင်းရေတံခါး

ဖိုးပေရေတံခါး

လပွတ္တလုတ်ရေတံခါး

မိဦးရေတံခါး

ထုံးဘူးကျရေတံခါး

ကြပ်နန်ရေတံခါး

ကသပေါင်းရေတံခါး

မောင်းဒီးရေတံခါး

နတ်မော်ရေတံခါး

ထလွန်ရေတံခါး

ကွန်ဒိုင်းကြီးရေတံခါး

ထိတန်ရေတံခါး

ဗောဓိမရေတံခါး

စစ်ကဲဒီရေတံခါး

ဘားလားရေတံခါး

ဖလက်ရေတံခါး

ဝါးချောင်းရေတံခါး

ရပ်ဖရုံရေတံခါး

အောက္ကဘာရေတံခါး

အောက္ကဘာရေထိန်းတံခါး

ထန်းပင်ပျိုရေတံခါး

ကျောက်တိုင်စုရေတံခါး

လေလံပင်လှေ/ဝင်လှေထွက်ရေတံခါး

ဒရယ်ချိုရေတံခါး

တူးမြောင်းရေတံခါး

ကကရံရေတံခါး

ကျေးတရာရေတံခါး

ဒါနချောင်းရေတံခါး

ကျုံမငဲ့ရေတံခါး

စက်ဆန်း(ကျုံကော်)ရေတံခါး

ကသပေါင်းရေတံခါး

အစိလေးရေတံခါး

ရေကျော်တိုးရေတံခါး

ဒိုးညိုရေတံခါး

ပုဏ္ဏားရိပ်ရေတံခါး

Comments are closed.