စိုက်-မွေးသုတ အော်ဂဲနစ်-Organic

အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ

အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ မြေဆီလွှာ၊ ဂေဟစနစ်နှင့် လူသားများအပါအဝင် သက်ရှိများကို မထိခိုက်စေဘဲ ရေရှည်တည်တံ့စေသည့် ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သွင်းအားစုများကိုအသုံးမပြုခြင်း၊ သက်ရှိများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း၊ မတူညီသည့် သက်ရှိဇီဝများ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာ ဒေသအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ စသည့်အချက်အလက်များ အပေါ်တွင် အဓိကထား၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်။

အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိပ်ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များစွာရှိသော်လည်း အဓိကဆိုလို ရင်းမှာ ပြင်ပ သွင်းအားစုများကို အသုံးပြုခြင်းထက် ဂေဟစနစ်အစီအမံများ အပေါ်တွင်သာ အားထားရန် ဖြစ်သည်။ ဓာတုသွင်းအားစုများဖြစ်သည့် ဓာတ်မြေသြဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများ၊ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသည့် မျိုးစေ့နှင့် စပ်မျိုးများ၊ တာရှည်ခံဆေးများ၊ အစားအစာ ဖြည့်စွက် ပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံးပြုပြင်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝများအပေါ် ဆိုးကျိုးများမသက်ရောက်စေရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသည့် စနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ 
            အစားအစာ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များအား အော်ဂဲနစ် ဟု အညွှန်းတပ်ထားလျှင် ၎င်းတို့ ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အော်ဂဲနစ်နည်းလမ်းများ/ စံညွှန်းများအတိုင်း ထုတ်လုပ်ရပါမည်။ အော်ဂဲနစ် စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး အဖွဲ့(များ)မှ ရေးဆွဲပြီး၊ အော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းများတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။

အော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းများစွာကို နိုင်ငံအသီးသီး၌ ရေးဆွဲလိုက်နာ၍ ကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်။ အာဆီယံအော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းများ (ASEAN Standards for Organic Agriculture, ASOA) ဆိုသည်မှာ Codex Alimentarius, The International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM), Asia Regional Organic Standard (AROS) နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံအချို့၏ အမျိုးသား အော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ဝိုင်းဝန်းရေးဆွဲ ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအော်ဂဲနစ်စံချိန်စံညွှန်းများကို ရေးဆွဲရာတွင် အဆိုပါအာဆီယံ အော်ဂဲနစ် စံချိန် စံညွှန်းများကို အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေ ရန် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားပါသည်။