ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

၁၅-၉-၂၀၁၉ နေ့ တွင် ရေပိုလွှဲများမှ ရေကျော်ကျလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံ များ၏ အခြေအနေများအား ထုတ်ပြန် ပါသည်။