ကြော်ငြာနှင့်နှိုးဆော်ချက်များ

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန က တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိသော ဆည်၊တမံများ၏ ၃၁-၇-၂၀၁၉ နေ့ ရေဝင်/ရေထွက်အခြေအနေများ